InDiGo Legal >

Belgium-icon

Drones RPAS UAS in België

Juridisch advies portaal & ondersteuning

Begin 2015 vaardigde de Belgische Federale Overheid voor het eerst een Koninklijk Besluit met betrekking tot de commerciële exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (“drone KB”) uit. Deze Belgische drone regelgeving trad vanaf 25 april 2016 in werking.

U vindt hierna de hoofdlijnen van het drone KB (opdeling : klasse 1 (A&B) – klasse 2 – recreatief) met een beknopte Checklist & Do’s & Dont’s : samenvatting KB drones  

In september 2018 trad er evenwel ook een Europese Verordening in werking die de drone sector binnen het territorium van de Europese Unie op verschillende vlakken sterk harmoniseert met directe impact op fabrikanten, piloten, trainingscentra en dienstverleners (veiligheid, technische vereisten, milieu, e.d.m); toch blijft er ook nadien nog ruimte voor nationale en lokale regelgeving die momenteel herzien wordt.

Ons kantoor volgt de voortgang van de inhoud van deze (supra)nationale regelgeving op de voet en kan eveneens terugvallen op een sterk technisch en sector inzicht inzake drones (multicopters en fixed wing) / UAS/ RPAS. We zijn dan ook goed geplaatst om aan onze klanten gespecialiseerd én praktisch werkbaar juridisch advies te geven. Naast de EU Verordening en het drone KB moet elke operator immers ook nog met andere dwingende wetgeving rekening houden.

AGORIA de federatie van de  Belgische technologie-industrie heeft Indigo Legal als een toonaangevende vertegenwoordiger binnen de Belgische drone / UAS-industrie erkend.

Zo werd Indigo Legal op basis van haar unieke expertise in december 2018 als enige juridische dienstverlener geselecteerd en weerhouden in de zgn. Drone Pages, de eerste interdisciplinaire drone/UAS-bedrijvengids voor België (naast 160 andere drone-technologie ondernemingen).

Wenst uw bedrijf om officieel van start te gaan met commerciële UAS / RPAS / drones activiteiten in België en eventueel later ook in het buitenland?

Gelet op de snelle groei van deze grensoverschrijdende industriële sector, is de concurrentie tussen dienstverleners  hevig. Alleen betrouwbare en juridisch conforme bedrijven zullen kunnen overleven en door hun eindklanten in deze nichemarkt erkend worden. Alle bevoegde instanties, zoals het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart (DGLV), lokale gemeenten, politie en rechtbanken passen een zero tolerance-beleid op het vlak van overtredingen op de regelgeving en bij incidenten toe.

Daarom is het aan te raden om tot een voorafgaande juridische screening door ervaren juristen in deze materie over te gaan en dit best vóór de start van uw operaties.

Om deze redenen, lanceert InDiGo Legal > als een pionier in de Belgische juridische RPAS/ UAS / drone markt :

– een UAS-RPAS-drones Legal Support portaal met een periodieke nieuwsbrief waarin we relevant juridisch nieuws, kennis en tips& tricks over de uitvoering van de EU/Belgische drone wetgeving delen: schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief;

UAS-RPAS-drones juridische ondersteuning op uw maat en met een transparante prijs, waarbij we uw werkelijke behoeften om uw drone(s) te laten vliegen en te opereren inschatten alsook uw administratieve-juridische rompslomp kunnen verminderen:

I.   Basis opstart pakket: Vlieg snel weg met uw drone!

 Juridische activiteitsscreening voor generieke of specifieke RPAS / drone operaties onder de Belgische luchtvaartwetgeving (m.i.v. het K.B. drones) om de naleving voor te bereiden ten aanzien van DGLV: opmaken van een bedrijfsspecifieke checklist met verwijzing naar de toepasselijke wettelijke teksten en concreet voorgestelde oplossingen om wetsconform te kunnen opereren (legal compliance)

 tot 1 uur gratis juridische bijstand: inleidende discussie (bijv. via bijeenkomst en/of telefonische ondersteuning en/of email) en/of juridische bijstand voor uw verdere vragen betreffende het voorgaande

II.  Uitgebreid opstart pakket: Laat uw drone alle werk volledig legaal opknappen!

 Juridische activiteitsscreening voor generieke of specifieke RPAS / drone operaties onder de Belgische luchtvaartwetgeving om de naleving voor te bereiden ten aanzien van DGLV: opmaken van een bedrijfsspecifieke checklist met verwijzing naar de toepasselijke wettelijke teksten en concrete voorgestelde oplossingen om legaal/wetsconform te kunnen opereren (legal compliance)

Regelgevende ondersteuning met oog op de volledige naleving onder alle specifieke Belgische wetgeving voor elke voor u relevante activiteitensector (bijvoorbeeld diensten op het gebied van telecommunicatie, media, omroep, luchtfotografie, veiligheid, inspecties, aardobservatie, landbouw, bouw, kritieke infrastructuur, overheid, gezondheid, transport/logistiek, etc): aanlevering van bedrijfsspecifieke checklist met voorgestelde oplossingen om legaal/wetsconform te kunnen opereren

Regelgevende ondersteuning met oog op de volledige naleving van de EU/Belgische privacy-wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor diensten waarbij ook persoonsgegevens van individuen bijkomend verwerkt worden): aanlevering van bedrijfsspecifieke checklist met voorgestelde oplossingen om legaal/wetsconform te kunnen opereren

 tot 1 uur gratis juridische bijstand: inleidende discussie (bijv. via bijeenkomst en/of telefonische ondersteuning en/of email) en/of juridische bijstand voor uw verdere vragen betreffende het voorgaande

III. Add-on opties voor opstart pakket I of II: Weg met de administratieve en juridische rompslomp voor uw drone!

Optie 1: juridische bijstand bij de verklaring of het verzoek om machtiging voor specifieke RPAS/drone operaties bij DGLV: vraag ons toepasselijk tarief

Optie 2: juridische bijstand bij de toestemmingen voor specifieke RPAS/drone operaties bij andere sectorale Belgische administraties (BIPT en andere, ook lokale gemeenten): vraag ons toepasselijk tarief

Optie 3: juridische bijstand voor het verrichten van buitenlandse activiteiten binnen de EU of daarbuiten met screening van de luchtvaart- en andere wetgeving in het buitenland: vraag ons toepasselijk tarief

Optie 4: juridische redactie en/of screening van contracten (met volledige naleving van het drone K.B.) ; diverse RPAS/UAS/drone-dienstcontracten met klanten en/of tussen alle opererende deelnemers (zoals eigenaar/financierder/huurder, exploitant, piloot/bestuurder van RPA en RPA-waarnemers) m.i.v. verdeling van aansprakelijkheid bij incidenten, luchtvaart verzekeringscontracten, overdracht of licentie van (intellectuele) eigendomsrechten op de deliverables zoals gevraagd door eindklanten, etc: vraag ons toepasselijk tarief

Optie 5: juridische voorbereiding van de specifieke verplichtingen voor de verwerking van persoonsgegevens via RPAS/UAS/drones t.a.v. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (onder de GDPR en/of voor camerabewaking) (vooraf ingeschat tijdspakket tot 2 uur): vraag ons toepasselijk tarief per drone activiteit/verwerkingsdoeleinde

Optie 6: juridische redactie van een RPAS / drone specifieke privacy policy en aansprakelijkheidsdisclaimers (volledig afgestemd op het drone K.B.) voor opname in uw dienstcontracten en/of op uw website (bijvoorbeeld voor informatieve doeleinden ten opzichte van het grote publiek): vraag ons toepasselijk tarief per disclaimer of per privacy policy

Voor verdere informatie, kan u ons vrijblijvend contacteren (uw contact persoon: dhr Patrick Michielsen)

(*) promotionele pakket tarieven (excl. btw) – diensten aangeboden in het Nederlands, Frans of Engels en onderworpen aan onze algemene dienstvoorwaarden 

© INDIGO LEGAL – www.indigolegal.be – Brussel (België) – 2015 – 2023