InDiGo Legal >

Overzicht van onze juridische diensten/industriële sectoren

Ons team levert juridische diensten hoofdzakelijk in de volgende industriële en juridische domeinen: 

Luchtvaartrecht  >

airplane  helicopter

 •  operating licenses/permits (m.i.v. AOC)
 •  luchtnavigatie diensten
 •  contractuele aspecten en aansprakelijkheidsvorderingen
 •  luchthavens en luchtverkeersleiding (ATM – ATC)
 •  luchtvaart technologie – aeronautische toestellen en communicatie
 •  standardisatie en certificatie vragen
 •  multi-modaal transport

Aerospace – Ruimtevaartrecht >

sat

 •  regelgevende en contractuele aspecten m.b.t. satellieten:
  • satelliet communicatie
  • satelliet media uitzendingen
  • satelliet navigatie (GNSS – Galileo – EGNOS)
  • satelliet aardobservatie (remote sensing)
 • nationale vergunningen voor ruimtevaart activiteiten
 • contractuele aspecten en aansprakelijkheidsvorderingen
 • payload (verzekeringen, e.d.m.)
 • juridische ondersteuning bij EU en ESA projecten / openbare aanbestedingen (bijv. technologische haalbaarheids studies)
 • small sats – Cubesats
 • ruimtevaart technologie
 • andere ruimtevaartrechtelijke vragen

Ondernemingsrecht – Contractenrecht – Overheidsopdrachten recht >

business

 •  algemene praktijk inzake handelsrecht en ondernemingsrecht (o.a.  koop/verkoop, huur/verhuur, transport, etc)
  • advies
  • opstellen, onderhandeling en nazicht van contracten
  • geschillenbeslechting
 •  agentuur-distributie recht
 •  productaansprakelijkheid
 •  verzekeringsrecht
 •  joint ventures
 •  Belgisch mededingingsrecht
 •  compliance (bijv. anti-corruptie – anti witwas AML)
 •  transactioneel en vennootschapsrechtelijk werk
 •  venture capital – crowfunding
 •  administratief recht
 •  overheidsopdrachten en aanbestedingen (op EU en nationaal vlak)
 •  start-ups
 •  buitenlandse investeringen
 •  algemene desk inzake Belgisch recht
 •  juridische BREXIT risico scanning van contracten

Privacy – Gegevensbeschermingsrecht >

privacy 

 • EU GDPR:  o.m.  privacy strategie, data mapping, privacy audits, (her)schrijven/onderhandelen van contracten     en policies, training en awareness programma’s
 •  EU ePR: gegevensbescherming in elektronische communicaties
 •  externe DPO-rol (Data Protection Officer)
 •  contacten met de Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA)
 •  grensoverschrijdende doorgiftes van persoonsgegevens (buiten de EU)
 •  big data – profiling
 •  gegevensbeveiliging en -lekken
 •  data protection audits
 •  vragen m.b.t. privacy recht

EU recht >

euro

 •  EU mededingingsrecht
 •  advies over regelgeving (in diverse sectoren o.m. bancair, energie, technologie, transport, nutsvoorzieningen)
 •  EU overheidsopdrachten (aanbestedingen, consortium, e.a.)
 •  onderzoek en ontwikkeling (R&D): o.a. Framework Programma’s: FP7 – Horizon Europe
 •  public affairs en contacten met internationale organisaties en EU instellingen en agentschappen

Intellectueel Eigendomsrecht (I.E.) – Media recht >

copyright

 • I.P. overdracht en I.P. licentiëring
 • onderzoek en ontwikkeling (R&D)
 •  bescherming van know how en bedrijfsgeheimen – vertrouwelijkheidsovereenkomsten (NDA)
 •  auteursrechtelijke bescherming – copyright vragen – contracten / licenties
 •  publishing – uitgeverijcontracten
 •  Open Science
 •  merken en handelsnamen
 •  software bescherming
 •  databankenrecht
 •  domeinnamen
 •  hergebruik van overheidsinformatie (PSI)
 •  (geo) spatiale informatie
 •  bescherming van persoonlijkheidsrechten (portretrecht, e.d.m.)
 •  reclamerecht
 •  sponsoring
 •  entertainment recht
 •  sport recht
 •  mode recht
 •  omroeprecht (tv – radio – digitaal)
 •  I.E. due diligence in M&A transacties

Informatie Technologie (I.T.) recht >

IT

 • software en open source software (OSS)
 • IT publieke en private aanbestedingen (RFP’s, e.a.)
 • IT outsourcing
 • service level agreements
 • hardware
 • moeilijkheden bij of falende IT projecten
 • elektronische handtekeningen / encryptie
 • software as a service (SaaS)
 • cloud computing (public, hybrid en/of private)
 • blockchain – smart contracts
 • software licenties
 • software audits (o.a. software asset management)
 • distributie contracten
 • aansprakelijkheid van access, content en hosting providers (ISP)
 •  IT cybercriminaliteit (hacking, data loss, e.d.m.)
 •  cybersecurity
 •  e-government
 •  e-health
 •  biotech
 •  green tech – clean tech
 •  autonome technologie (zelfrijdende voertuigen, e.a.) – artificiële intelligentie (AI) – machine learning (ML)- robotica
 •  IT due diligence in M&A transacties

Internet recht: e-business en e-commerce >

internet

 • Internet websites: ontwikkeling, hosting, e.d.m.
 • sociale media
 • mobiele apps
 • crowd funding
 • elektronische betalingen
 • elektronische facturatie
 • elektronische archivering
 • elektronische aanbesteding
 • Internet reclame – digitale marketing
 • promotionele wedstrijden – kansspelen
 • e-casino’s en online gokken
 • digitale en direct marketing
 • nazicht van websites onder lokale wetgeving
 • cookies
 • web shops: contractueel (algemene verkoopsvoorwaarden) en regelgeving
 • e-distributierecht
 • oneerlijke concurrentie
 • eerlijke handelspraktijken
 • consumentenbeschermingsrecht

Telecommunicatie recht  >

telecom antenna

 • B2C en B2B contracten
 • outsourcing van telecommunicatienetwerken/diensten
 • aanvraag en behoud van licenties/autorisaties/toestemmingen en aangiftes voor diverse  operatoren/netwerken/diensten:
  • terrestrieel – vast
  • mobiel
  • satelliet
 • toewijzing van spectrum en frequenties – interferentie problemen
 • telecom housekeeping en contacten met regulatoren
 • data centers (storage, hosting, collocation, housing, e.a.)
 • gegevensbewaring
 • machine-to-machine communicatie (M2M)
 • internet of things (IoT)
 • smart cities

Indien u een vraag over een van deze domeinen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Wij bezorgen u ook graag op verzoek onze meer gedetailleerde referenties.

ESA HQ2UAV picIMG_2824_renamed_2073IMG_2819 (resize)

© INDIGO LEGAL – www.indigolegal.eu – Brussel (België) – 2015 – 2023